Registrul Național de Publicitate a Maselor Patrimoniale

| April 6, 2015 | 0 Comments

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România a înființat Registrul Național de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate exercitării profesiei care funcționează potrivit art. 117 lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013. Administrarea registrului intră în atribuțiile Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale  – Infonot.

Art. 2324 alin. (4) din NCC stabilește că bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exercițiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanțe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Acești creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului.

Prin urmare, persoana care desfășoară în mod independent o profesia liberală autorizată de lege va răspunde limitat în sensul că bunurile care fac obiectul masei patrimoniale afectate exercitării profesiei vor putea fi urmărite numai de către creditorii ale căror creanțe s-au născut în legătură cu profesia respective. Acești creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului chiar dacă creanța lor nu este acoperită prin executarea drepturilor care compun această masă patrimoniale. De exemplu, dacă un profesionist inclus în această categorie este ținut să răspundă pentru o culpă profesională, creditorul îi va putea urmări numai acele bunuri ce fac parte din patrimoniul afectat exercitării profesiei, nu și bunuri care intră în componența altor mase patrimoniale (ale sale proprii sau cele deținute în comunitate cu celălalt soț).

În Registrul Național de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate profesiei (RNPMP), orice persoană care desfășoară o profesie autorizată, individual sau în asociere, indiferent de data la care și-a început activitatea va putea solicita înscrierea masei patrimoniale profesionale.  Registrul garantează opozabilitatea față de terți a constituirii sau modificării masei patrimoniale profesionale și a componenței acesteia.

Determinarea masei patrimoniale destinate desfășurării în mod individual a oricărei profesii liberale se realizează prin act constitutive.

Actul constitutiv împreună cu dovada exercitării profesiei și dovada înscrierii în evidențele organismului profesional din care face parte, constituie documentația necesară pentru înscrierea în RNPMP. Taxa de înscriere în registru este de 50 lei + TVA/ persoană.

Informarea făcută de UNNPR și modelele de documente ce se completează în vederea înscrierii în RNPMP

 

Tags: , ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.