Servicii de Contabilitate

Servicii Contabilitate

Serviciile pe care le punem la dispozitia clientilor nostrii sunt sub forma de pachete sau servicii partiale in functie de optiunea clientului si cuprind :
 Servicii generale:
– organizarea contabilitatii in conformitate cu normele legale in vigoare;
– tinerea contabilitatii conform principiilor contabilitatii si a tuturor prevederilor legale;
– operare documente primare intocmite de beneficiar;
– evidenta analitica si sintetica furnizori, clienti;
– evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
– intocmire Jurnal Cumparari, Jurnal Vanzari;
– intocmirea balantei de verificare si a balantelor analitice;
– intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
– calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea declaratiilor in termenele legale;
– calculul impozitului pe dividende, intocmirea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
– calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
– intocmirea decontului de TVA;
– raportare semestriala;
– intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
– intocmirea statelor de plata pentru angajati si calcularea contributiilor generate din aceste operatii;
– intocmirea declaratiilor lunare privind calculul urmatoarelor contributii:
– contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat
– contributii la bugetul asigurarilor sociale de sanatate
– contributii la bugetul asigurarilor pentru somaj
– contributii la bugetul de stat
– comision carti munca
– alte contributii prevazute de lege
– intocmirea fiselor fiscale;
– intocmirea si inregistrarea declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj in situatia in care clientul beneficiaza de subventii pentru salariati;
– elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile si a planului de conturi adaptat societatii in baza si cu respectarea normelor generale;
– instruirea personalului privind modul de intocmire si circuitul documentelor primare;
– instruirea personalului privind modul de utilizare a instrumentelor de plata (ordine de plata, bilete la ordin, CEC-uri etc.), precum si de intocmire a acestora;
– intocmirea ordinelor de plata de trezorerie aferente viramentelor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj, ITM etc.;
– relatia cu banca (depunere si ridicare documente, ridicare extrase de cont, depunere numerar);
– informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
– informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
– informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
Servicii speciale pe care le oferim clientilor nostri:
– lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
– analiza financiar-contabila asupra activitatii economice (calculul indicatorilor: solvabilitate, lichiditate, rentabilitate);
– intocmire raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
– informare generala in domeniul impozitelor si taxelor;
– informare privind impozitul pe profit: reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit;
– informare privind impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii, termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit, fise fiscale, declaratia de venit global si declaratii speciale;
– informare privind impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale;
– informare privind taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA;
– intocmire si depunere documentatie pentru recuperare de TVA de la bugetul de stat;
– informare privind alte impozite si taxe;
– evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor