Modificare a formularului 112 pentru anul 2014

| January 28, 2014 | 0 Comments

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57/23.01.2014, a fost publicat Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1977/09.12.2013 şi Ordinul ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2757/23.12.2013 şi ministrului Sănătăţii nr. 1580/23.12.2013, privind modificarea Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al ministrului Sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Potrivit acestui act normativ se modifică următoarele anexe:

–  1.1 Anexa angajator; 1.2 Anexa asigurat;

–  Anexa 2 Nomenclatorul – Creanţe fiscale;

–  Anexa 3 Nomenclatorul – Subvenţii/scutiri/reduceri;

–  Anexa 4 Nomenclatorul – Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului;

–  Anexa 5 Nomenclatorul – Tip asigurat.

În nomenclatorul de creanţe fiscale, s-au introdus două creanţe: rândul 38 – Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit şi rândul 39 – Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole.

Prevederile ordinului se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv obligaţiile aferente lunii februarie 2014.

Atenţie! Prin excepţie de la aceste precizări, prevederile ordinului se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.

Noul formular 112 se va completa cu ajutorul programului de asistenţă care va fi pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau va putea fi descărcat de pe site-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, meniul Declaraţii electronice submeniul Descărcare declaraţii.

Formularul 112 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii.

Sursa: finantevalcea

Tags:

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.