Gestionarea financiară a instrumentelor structurale si gestionarea acestora

| May 29, 2014 | 0 Comments

Ministerul Fondurilor Europene a dat publicităţii mai multe acte cu caracter oficial privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si gestionarea acestora.

Ordinul nr. 544 din 19 mai 2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007 – 2013 în anul 2014 a fost publicat  în MonitoruL Oficial  nr. 383 din 23 mai 2014. Anexa cuprinzând Ghidul solicitantului – Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007 – 2013 în anul 2014,  se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Ordinul nr. 545 din 19 mai 2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007 – 2013, a fost publicat în  Monitorul Oficial  nr. 383 din 23 mai 2014. Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Ordinul   nr. 546 din 19 mai 2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 166 “Locuri de muncă subvenţionate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007 – 2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” a fost publicat  în Monitorul Oficial  nr. 383 din 23 mai 2014. Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Ordinul   nr. 547 din 19 mai 2014 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007 – 2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” a fost publicat  în Monitorul Oficial  nr. 383 din 23 mai 2014. Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1

Tags:

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.