Contabilitatea depozitelor bancare pe termen scurt

| December 17, 2013 | 0 Comments

Cum se înregistrează în contabilitate un contract privind un depozit bancar pe termen scurt la o bancă comercială din România

Depozitele bancare pe termen scurt sunt recunoscute din punct de vedere contabil la categoria “altor investiţii pe termen scurt”. Ordinul  3055/2009 cu modificările şi completările ulterioare,  impune reglementari stricte si in acest sens.

Conform art. 168 (2) : „În categoria altor investiţii pe termen scurt intră şi depozitele bancare pe termen scurt”. Acestea se vor evidentia cu ajutorul contului 508 „Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”, respectiv:

–         5081. Alte titluri de plasament (A)

–         5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)

Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire. Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

Pentru depozite bancare in lei:

Mod de inregistrare depozit bancar in lei

1     Constituire depozit     5081 Alte titluri de plasament =  5121 Conturi la bănci în lei/ analitic bancă
2     Inregistrarea dobanzii de primit     5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament= 766 Venituri din dobânzi
3     La scadenta se inregistreaza:
– primirea dobanzii in contul curent     5121 Conturi la bănci în lei/ analitic bancă = 5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
– lichidarea depozitului     5121 Conturi la bănci în lei/ analitic bancă = 5081 Alte titluri de plasament

Pentru depozite bancare in valuta:

Mod de inregistrare depozit bancar in valuta

1     Constituire depozit la cursul BNR  din ziua respectiva     5081 Alte titluri de plasament=  5124 Conturi la bănci în valută / analitic bancă
2     Inregistrarea dobanzii de primit la cursul BNR din ziua constituirii     5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament= 766 Venituri din dobânzi

3     La sfarsitul fiecarei luni se va face reevaluarea la cursul BNR comunicat pentru ultima zi din luna

– diferente favorabile

          % = 765 Venituri din diferenţe de curs valutar

5124 Conturi la bănci în valută / analitic bancă

5081Alte titluri de plasament

5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

– diferente nefavorabile

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 = %

5124 Conturi la bănci în valută / analitic bancă

5081 Alte titluri de plasament

5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

4     La scadenta se inregistreaza:
– primirea dobanzii in contul curent     5124 Conturi la bănci în valută / analitic bancă = 5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
– lichidarea depozitului la cursul BNR din ziua lichidarii     5124 Conturi la bănci în valută / analitic bancă = 5081 Alte titluri de plasament
-stabilirea diferentelor de curs intre cursul de la ultima reevaluare (lunara) si cursul din ziua lichidarii, aceleasi operatiuni ca si la punctul 3 in functie de caz

Tags: , ,

Category: Intrebari si Raspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.