Modificări ale ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

| December 18, 2013 | 0 Comments

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789/16.12.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi ministrului delegat pentru buget, nr. 2.007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 246/2005, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Reamintim că ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăţi către şi de la Trezoreria Statului, care se supune prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2005 privind ordinul de plată utilizat în operaţiuni de transfer credit şi prezentelor norme metodologice.

 

Plătitori cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

1. Persoane juridice şi persoane fizice (agenţi economici şi alţi plătitori), pentru:

– achitarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale instituţiilor publice, inclusiv a sumelor datorate Ministerului Finanţelor Publice;

– achitarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, bunurilor livrate şi a lucrărilor executate de către acestea;

– transferul în conturile proprii deschise la instituţiile de credit sau, după caz, la Banca Naţională a României al sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului şi alte plăţi efectuate din aceste conturi, conform reglementărilor legale în vigoare;

2. Ordonatori de credite, pentru:

– achitarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale;

– achitarea obligaţiilor către furnizori şi creditori, virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii, restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit;

3. Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile descentralizate, pentru:

– restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit, compensări şi regularizări din bugetul de stat şi din celelalte bugete; virări de sume din fonduri publice gestionate de Ministerul Finanţelor Publice în numele statului, inclusiv plăţi pentru datoria publică internă şi externă, rambursări de credite, precum şi alte plăţi.

Începând cu 1 ianuarie 2014, rubricile „Cod angajament” şi „Indicator angajament” se completează de către entităţile publice înrolate în sistemul „Controlul angajamentelor bugetare”, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu codificările generate de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare.

Sursa: finantevalcea

Tags:

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.