OMFP 1920 din 2013 – Noua procedura de actualizare a garantiilor

| December 13, 2013 | 0 Comments

ORDIN   Nr. 1920 din 27 noiembrie 2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 748 din  3 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 108 alin. (8^6) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

ART. 1
(1) Antrepozitarii autorizaţi a căror garanţie depăşeşte nivelul garanţiei prevăzut la pct. 108 alin. (8^6) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, şi care doresc diminuarea garanţiei constituite, transmit organelor fiscale competente, până la data de 5 decembrie 2013, o notificare privind noul cuantum al garanţiei stabilit potrivit pct. 108 alin. (8^6) din Normele metodologice, anexând la aceasta documentul de constituire a garanţiei la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare, împreună cu documentul prin care se solicită deblocarea totală a garanţiei constituite anterior sau documentul prin care se solicită deblocarea parţială a garanţiei constituite anterior, după caz. Pentru antrepozitarii autorizaţi în favoarea cărora au fost emise decizii de reducere a nivelului garanţiei, în vigoare la data prezentului ordin, nivelul garanţiei se stabileşte ţinând cont de prevederile pct. 108 alin. (8^6) din Normele metodologice şi de procentul de reducere aprobat prin decizie, dar nu mai puţin de nivelul minim prevăzut la pct. 108 alin. (8^1) din Normele metodologice.
(2) Organele fiscale competente emit decizii de actualizare a garanţiilor cu noul cuantum, în termen de 15 zile de la data înregistrării documentaţiei prevăzute la alin. (1), după verificarea documentaţiei, precum şi a incidenţei prevederilor legale privind nivelul garanţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(3) În situaţia în care antrepozitarii autorizaţi care au constituit un nivel al garanţiei mai mare decât cuantumul prevăzut la pct. 108 alin. (8^6) din Normele metodologice nu solicită diminuarea acesteia în termenul prevăzut la alin. (1), actualizarea se va face potrivit precizărilor de la pct. 108 alin. (14) din Normele metodologice.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Tags: ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.