Activităţile de turism desfăşurate in locuinţe proprietate personală – Tratament fiscal

| March 27, 2014 | 0 Comments

Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.

În acest sens luând în considerare necesitatea reglementării unui sistem simplificat de impunere a veniturilor realizate de către persoanele fizice – proprietari de camere închiriate în scop turistic, au fost incluse in categoria veniturilor din cedarea folosintei bunurilor a veniturilor realizate de catre proprietari din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv.

 Determinarea venitului realizat

 Venitul realizat se stabileste ca norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat.

Normele de venit pentru anul 2014 au fost determinate pe baza propunerii  Autorităţii Naţionale pentru Turism, precum şi pe baza propunerilor  Administraţiilor Judeţene a Finanţelor Publice din regiunea Galaţi, fiind publicate pe pagina de internet a DGRFP Galaţi la adresa:

http://static.anaf.ro/static/10/Galati/Gl1_115.htm.

Normele de venit se pot ajusta cu coeficienţii de corecţie, corespunzător următoarelor criterii:

o                   dotarea camerelor cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de încălzire, proprii sau comune;

o                   există echiparea sanitară destinată turiştilor pusă în exclusivitate la dispoziţia acestora sau nu, după caz;

o                   suprafaţa camerei închiriate în scop turistic;

o                   numărul maxim de locuri de cazare dintr-o cameră.

 Totodată norma anuală de venit se reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, ţinând cont de data la care au intervenit următoarele situaţii:

    a) începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;

    b) încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;

    c) întreruperile temporare datorate unor accidente, spitalizării şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative.

 Pentru locuinţele situate în localităţile de pe litoralul Mării Negre, norma de venit transmisă de Autoritatea Naţională pentru Turism se consideră normă de venit corespunzătoare sezonului turistic estival şi se va reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din sezonul turistic estival pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată.

 Impozitul anual

Contribuabilii datoreaza un impozit anual care se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul este final.

 Determinarea venitului in sistem real

Contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net in sistem real potrivit prevederilor art.48 din Codul fiscal, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă..

 În cazul contribuabililor care in cursul anului fiscal realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar mai mare de 5 camere de inchiriat, situate in locuinte proprietate personala, venitul net din cedarea folosintei bunurilor, pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal se realizeaza in sistem real.

 Bază legală

 CAPITOLUL IV – Venituri din cedarea folosinţei bunurilor din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 22/28 din  6 ianuarie 2012, privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală, Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice.

Tags: ,

Category: Intrebari si Raspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.