Precizari privind poprirea asupra sumelor din conturile bancare

| March 20, 2014 | 0 Comments

Potrivit prevederilor Codului de precedura fiscala, sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare, printr-o adresă comunicată terţului poprit.

Totodată, va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi.

Faţă de prevederile anterioare conform cărora poprirea pe conturile bancare se făcea simultan cu transmiterea somaţiei şi a titlului executoriu, prin modificarile aduse Codului de procedura fiscala de OUG nr. 8/2014, in prezent, pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, iar poprirea nu poate fi înfiinţată înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somaţiei.

Sursa: DGRFP Galati

Tags: ,

Category: Intrebari si Raspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.