Precizări privind certificarea declaraţiilor fiscale anuale

| February 24, 2014 | 0 Comments

Incepând cu 1 ianuarie 2014, ca urmare a încetării suspendării dispusă prin Legea nr. 162/2012, devin aplicabile dispoziţiile alin. (5) al art. 83 din Codul de Procedură Fiscală care stabilesc că:

„(5) Declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.”

Faţă de prevederea legală menţionată, Ministerul Finanţelor Publice face precizările de mai jos.

Codul de Procedură Fiscală nu prevede posibilitatea respingerii declaraţiei fiscale anuale în situaţia în care aceasta nu a fost certificată de către un consultant fiscal şi, de asemenea, nu prevede nici sancţiuni contravenţionale în caz de nerespectare a acestei obligaţii.

Declaraţiile fiscale depuse de contribuabili, chiar necertificate, se înregistrează la registratura organului fiscal, se procesează şi se utilizează pentru toate scopurile fiscale prevăzute de lege.

Organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) şi (5) din Codul de Procedură Fiscală, poate informa contribuabilii asupra neîndeplinirii obligaţiei de certificare a declaraţiei fiscale în vederea aplicării corecte a prevederilor legislaţiei fiscale.

Totodată, prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicat şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, s-a propus, printre altele, abrogarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul de Procedură Fiscală. De asemenea, prin acest proiect de act normativ a fost schimbat conceptul cu privire la certificarea declaraţiilor fiscale astfel că certificarea acestora, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, v-a deveni opţională.

Sursa: finantevalcea

Tags: , ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.