Ordinul ANAF 3581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

| November 28, 2013 | 0 Comments

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728/26.11.2013, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili.

În documentarul de mai jos, prezentăm, în sinteză, noile prevederi ale actului normativ.

 Potrivit noilor prevederi, începând cu 1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, selectate descrescător potrivit următoarelor criterii de selecţie:

A. Criteriul de bază denumit criteriul valoric agregat este rezultatul agregării a 2 indicatori şi anume:

– volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de contribuabili – 50%;

– cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea – 50%.

De reţinut! Instituţiile publice şi contribuabilii aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, precum şi contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală, nu vor fi selectaţi ca mari contribuabili.

Prin derogare de la prevederile de mai sus se înregistrează ca mari contribuabili contribuabilii nou înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane de euro. Declaraţia pe propria răspundere se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al contribuabilului, în termen de 5 zile de la data înregistrării acestuia la registrul comerţului.

B. Criteriul specific de activitate desfăşurată:

– Banca Naţională a României;

– societăţile bancare;

– societăţile de asigurări;

– societăţile de investiţii financiare;

C. Criteriul investiţional.

Contribuabilii nou-înfiinţaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. B şi C vor fi preluaţi spre administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 10 zile de la data autorizării sau de la data înregistrării lor la registrul comerţului, după caz.

Lista marilor contribuabili, administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la 30 noiembrie a fiecărui an.

Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mari care vor fi administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la 30 noiembrie a fiecărui an .

Contribuabilii mari aflaţi în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legale privind procedura insolvenţei, cu excepţia Băncii Naţionale a României, societăţilor bancare, societăţilor de asigurări, societăţilor de investiţii financiare, vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă şi vor fi predaţi spre administrare organelor fiscale teritoriale care au competenţă în administrarea acestora.

Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului precum şi în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui mare contribuabil vor fi administraţi în continuare ca mari contribuabili.

Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului.

Contribuabilii mari care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie precum şi contribuabilii nou-înfiinţaţi care nu realizează investiţii la nivelul prevăzut la lit. C din anexa la ordin, vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili după 2 ani consecutivi în care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie.

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va notifica respectivii contribuabili conform prevederilor art. 44 din Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: finantevalcea

Tags:

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.