ORDIN Nr. 1191/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice

| September 25, 2014 | 0 Comments

ORDIN   Nr. 1191 din  5 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 670 din 12 septembrie 2014

În baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană referitor la momentul înregistrării subvenţiilor,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

ART. I
Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. II
Datoriile provenind din subvenţii acordate de la buget nu sunt considerate datorii de natură comercială.
ART. III
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.
ART. IV
Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

Bucureşti, 5 septembrie 2014.
Nr. 1.191.

ANEXA 1

Capitolul VII “INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR” se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La clasa 4 “CONTURI DE TERŢI”, grupa 46 “Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor”, funcţiunea şi conţinutul contului 462 “Creditori” se completează astfel:
După “Contul 462 <<Creditori>> se creditează prin debitul conturilor”, se completează cu textul:
“670 <<Subvenţii>>
– cu subvenţiile acordate de la buget, datorate ca subvenţii pe produse, subvenţii pentru producţie sau alte subvenţii a căror valoare certă şi exigibilă a fost determinată pe baza documentelor justificative prevăzute de lege.”
2. La clasa 6 “CONTURI DE CHELTUIELI”, grupa 67 “Alte cheltuieli finanţate din buget”, funcţiunea şi conţinutul contului 670 “Subvenţii” se modifică astfel:
Contul 670 “Subvenţii”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor certe şi exigibile datorate de la buget, de la titlul de cheltuieli 40 “Subvenţii”.
Contul 670 “Subvenţii” este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu subvenţiile datorate, certe şi exigibile, stabilite pe baza deconturilor justificative sau a altor documente justificative prevăzute de lege pentru solicitarea de subvenţii, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu subvenţiile datorate, aferente perioadei de raportare. La sfârşitul perioadei de raportare, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:
67000 “Subvenţii”;
6700000 “Subvenţii”.
Contabilitatea analitică se ţine pe cod sector, sursă de finanţare, clasificaţie funcţională cheltuieli, clasificaţie economică cheltuieli.
Contul 670 “Subvenţii” se debitează prin creditul contului:
462 “Creditori”
– cu subvenţiile acordate de la buget, datorate ca subvenţii pe produse, subvenţii pentru producţie sau alte subvenţii a căror valoare certă şi exigibilă a fost determinată pe baza documentelor justificative prevăzute de lege.
Contul 670 “Subvenţii” se creditează prin debitul contului:
1210000 “Rezultatul patrimonial”
– la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.
3. La clasa 7 “CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI”, grupa 77 “Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială”, contul 770 “Finanţarea de la buget” se modifică astfel:
După “Contul 770 <<Finanţarea de la buget>> se creditează prin debitul conturilor”, se elimină textul:
“6700000 <<Subvenţii>>
– cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând subvenţii de la buget”.

—————

Tags:

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.