Monografie contabila reevaluare negativa: cladire si mijloc de transport

| November 23, 2013 | 0 Comments

Cazul 1: cladirea si mijlocul de transport au avut anterior efectuata o evaluare

1. Daca anterior a mai avut loc o reevaluare a activului care se reflecta in contabilitate prin soldul contului 105 “Rezerve din reevaluare”, atunci inregistrarea in contabilitate a scaderii de valoare ca urmare a reevaluarii se efectueaza tot pe seama contului 105 “Rezerve din reevaluare”, conform prevederilor de la pct. 124 alin. (5) din OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea.

Inregistrarea in contabilitate se face prin articolul contabil:

212 “Constructii” / 2133 “Mijloace de transport” = 105 “Rezerve din reevaluare” cu suma in minus

Cazul 2: cladirea si mijlocul de transport nu au avut anterior efectuata o evaluare

2. Conform acelorasi prevederi din ordinul mai sus amintit, daca in urma reevaluarii rezulta o scadere de valoare, iar anterior nu s-a efectuat o alta reevaluare, atunci aceasta scadere de valoare se va inregistra pe cheltuieli.

Inregistrarea in contabilitate ca urmare a scaderii valorii in urma reevaluarii, avand in vedere ca nu a existat o reevaluare anterioara, se efectueaza prin articolul contabil:

681 “Cheltuieli cu amortizarea si asimilate – analitic distinct reevaluare in minus” = 212 “Constructii” / 2133 “Mijloace de transport”.

Din punctul de vedere al deductibilitatii cheltuieli, aceasta categorie de cheltuieli este expres enuntata ca fiind nedeductibila fiscal la determinarea impozitului pe profit conform art. 21 alin. (4) lit. s din Codul fiscal.

Tags:

Category: Monografii

Leave a Reply

Your email address will not be published.