Contributiile sociale obligatorii pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura

| November 24, 2013 | 0 Comments

Mai jos gasiti un ghid realizat de DGFP Galati privind contributiile sociale obligatorii pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, asocieri fara personalitate juridica avand urmatorul cuprins:

1.Simplificarea si unificarea legislatiei si a administrării contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice……4

2.Întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale….6

3.Membrii întreprinderii familiale….6

4.Persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti economice….6

5.Persoanele care realizează venituri din profesii libere….6

6.Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă simplă….8

7.Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care retinerea impozitului, reprezentând plăti anticipate pentru unele venituri din activităti independente, se face la sursă în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal de către plătitorul de venituri…10

8.Persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent, pentru care retinerea impozitului, reprezentând plăti anticipate pentru unele venituri din activităti independente, se face la sursă în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal, de către plătitorul de venituri…12

9.Persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară si extrajudiciară, pentru care retinerea impozitului, reprezentând plăTi anticipate pentru unele venituri din activităti independente, se face la sursă în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal, de către plătitorul de venituri…12

10.Venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică, potrivit titlului IV^1 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – Cod fiscal, pentru care retinerea impozitului, reprezentând plăti anticipate pentru unele venituri din activităti independente, se face la sursă în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal, de către plătitorul de venituri….14

11.Venitul obținut de persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât si în străinătate din asocieri fără personalitate juridică, potrivit titlului II – Impozitul pe profit – Cod fiscal (art.13 lit.e)) ….14

12.Persoanele care realizează venituri din activitătile agricole prevăzute la art. 71 alin.(1) Cod fiscal, stabilite pe baza de norme de venit, din următoarele activităti:a) cultivarea produselor agricole vegetale;b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. ….16

13.Persoanele care realizează venituri din activitătile prevăzute la art. 71 alin.(2) si alin.(5) Cod Fiscal din: activităti agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit si sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităti independente» precum si din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajărilor piscicole. ….18

 14.Persoanele care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor CU EXCEPTIA: Veniturilor din închirierea camerelor în scop turistic, veniturilor din arendarea bunurilor agricole în sistem real, veniturilor din arendarea bunurilor agricole în regim de retinere la sursă a impozitului. ….20

15.Persoanele care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinte proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una si 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, precum si pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuinte proprietate personală….22

16.Persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de retinere la sursă a impozitului….24

Download (PDF, 1.22MB)

Tags: , , , ,

Category: Intrebari si Raspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.