Monografie contabila privind clientii aflati in insolventa si tratamentul TVA-ului aferent

| January 13, 2014 | 0 Comments

Va prezentam mai jos care este procedura privind scoaterea din evidenta unei societati a clientilor  neincasati, care se afla sub incidenta Legii 85/2006 sau in situatia de radiere din Registrul Comertului.

Din punct de vedere al TVA, astfel cum prevede art. 138 lit. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila.

Conform art. 159 alin. (2), in situatiile prevazute la art. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 138 lit. d).

Asadar, baza de impozitare a TVA se reduce doar in cazul falimentului beneficiarului, in baza hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila.

Dovada declararii falimentului prin hotarare judecatoreasca si irevocabila poate fi facuta cu certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa radierea datorata inchiderii procedurii de faliment. Pentru obtinerea acestui certificat trebuie sa adresati o cerere Oficiul Registrului Comertului unde beneficiarul a fost inmatriculat.

In acest sens, societatea va emite o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Factura emisa nu se va transmite beneficiarului. Pe factura astfel emisa va recomandam sa inscrieti:
– baza legala a ajustarii efectuate: art. 138 litera d) din Codul fiscal ; – numarul si data certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta radierea datorata inchiderii procedurii de faliment.
Din punct de vedere contabil, conform punctului 189 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009 , creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118 “Clienti incerti sau in litigiu” sau in conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante decat clientii).

In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat. Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Inregistrari contabile:

1. Inregistrarea clientilor incerti la intreaga valoare a creantei, inclusiv TVA:
4118 “Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 “Clienti”

2. Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantelor:
6814 “Cheltuieli de exploatare   privind                    = 491 “Ajustari pentru deprecierea activelor circulante”
ajustarile pentru deprecierea activelor circulante”

3. Inregistrarea pierderii din creante:

654 “Pierderi din creante =  4118 “Clienti incerti sau in litigiu ”
si debitori diversi”

  Ajustarea bazei de impozitare a TVA in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului, in baza certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta radierea datorata inchiderii procedurii de faliment:

4427 “TVA colectata” = 4118 “Clienti incerti sau in litigiu”

4. Anularea ajustarii pentru deprecierea creantelor, care ramane fara obiect:
491 “Ajustari pentru deprecierea  =  7814 “Venituri din ajustari pentru deprecierea
activelor circulante”                           activelor circulante”

In cazul clientilor pentru care a fost declarat falimentul si pentru care societatea nu a constituit ajustari pentru deprecierea creantelor, in baza certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta radierea datorata inchiderii procedurii de faliment, se va efectua inregistrarea contabila:

654 “Pierderi din creante       =        4111 “Clienti”
si debitori diversi”

4427 “TVA colectata”        =        4111 “Clienti “

Tags: , , ,

Category: Monografii

Leave a Reply

Your email address will not be published.