Modificarea unor declaraţii de venit

| January 9, 2014 | 0 Comments

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2/06.01.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3.883/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Prin ordinul menţionat mai sus, au fost modificate:

– Declaraţia privind veniturile realizate din România, formular 200;

– Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate, formular 201;

– Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, formular 204;

– Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205.

De asemenea, s-au modificat instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, introducându-se, în special, precizări referitoare la veniturile din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real.

Formularele menţionate mai sus vor fi utilizate pentru declararea veniturilor realizate în anul 2013.

Tags:

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.