Ghid practic complet privind TVA la incasare

| October 14, 2013 | 0 Comments

Cine trebuie sa aplice obligatoriu sistemul de TVA la incasare in 2013

Începând cu 1 ianuarie 2013, entităţile înregistrate normal în scopuri de TVA care, în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, au avut o cifră de afaceri în scopuri de TVA mai mică decât 2.250.000 lei, vor aplica sistemul „TVA la încasare”. Astfel, TVA nu se va mai colecta la emiterea facturii ci la încasarea ei şi nu se va mai deduce la primirea facturii, ci la plata ei.

Atenţie! Pentru firmele care se încadrează în plafonul de mai sus, acest regim este obligatoriu, nu opţional.  Va trebui să se acorde o atenţie sporită evidenţei TVA la nivelul fiecărei entităţi, o prezentare analitică a facturilor emise şi primite fiind necesară. De exemplu, putem emite facturi persoanelor afiliate sau neafiliate, regulile fiind diferite în aceste situaţii. De asemenea, facturile primate pot fi emise de furnizori care aplică sau care nu aplică sistemul „TVA la încasare”, pot cuprinde operaţiuni pentru care se aplică aceste reguli sau operaţiuni excluse din aria de aplicare a sistemului, pot fi încasate/plătite cu numerar sau prin virament bancar, integral sau parţial, ceea ce face ca exigibilitatea TVA să intervină la momente diferite.
Deşi furnizorul este obligat să menţioneze în conţinutul facturii expresia „TVA la încasare” pentru acele operaţiuni pentru care se aplică regulile respective, beneficiarul trebuie să verifice corectitudinea acestor informaţii în Registrul persoanelor care aplică „TVA la încasare”, disponibil în curând pe site-ul ANAF. În prezent, există două Registre în care ar trebui să ne verificăm furnizorii pentru a nu ne pierde dreptul de deducere a TVA:
– Registrul contribuabililor inactivi; şi
– Registrul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Mai jos gasiti un ghid practice complet privind sistemul de TVA la incasare, avand 105 pagini si urmatorul cuprins:

Cuprins:
A. Noţiuni introductive. Oportunitatea introducerii sistemului „TVA la  încasare”

B. Regulile de bază ale sistemului „TVA la încasare”

C. Cine trebuie să aplice sistemul „TVA la încasare” şi operaţiunile supuse  regimului „TVA la încasare”

D. Componenţa „cifrei de afaceri” în sistemul TVA la încasare

E. Intrarea în sistemul „TVA la încasare”

F. Ieşirea din sistemul „TVA la încasare”

G. Limitarea la deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente mijloacelor de transport, în condiţiile sistemului “TVA la încasare”

H. Ajustarea bazei de impozitare pentru entităţile care aplică sistemul „TVA la încasare”

I. Aspecte privind ajustarea TVA în cadrul sistemului „TVA la încasare”

J. Implicaţiile anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA asupra  entităţilor care aplică sistemul „TVA la încasare”

Download (PDF, 1.22MB)

Sursa: http://www.accounting-leader.ro/

Tags: , ,

Category: Ghiduri Practice, Monografii

Leave a Reply

Your email address will not be published.