Cursul de schimb valutar valabil pentru modificarea perioadei fiscale la TVA

| January 16, 2014 | 0 Comments

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), care în anul 2013 au avut ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au realizat la 31 decembrie 2013 o cifră de afaceri mai mare de 100.000 euro că, începând cu luna ianuarie 2014, au obligaţia de a utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică.

Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro se determină pe baza cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent.

Pentru schimbarea perioadei fiscale ca urmare a depăşirii cifrei de afaceri realizate în anul 2013, plafonul de 100.000 euro se calculează pe baza cursului comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 decembrie 2013, valabil pentru data de 31 decembrie 2013, respectiv 4,4639 lei/euro.

Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă la calculul plafonului de 100.000 euro este constituită din valoarea totală, exclusiv TVA, a operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 132 şi 133, dar care dau drept de deducere.

La determinarea cifrei de afaceri pentru plafonul de 100.000 euro se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării.

Sursa: finantevalcea

Tags: ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.