Contributia de asigurari de sanatate pentru veniturile din chirii si arenda incepand cu anul 2014

| October 30, 2013 | 1 Comment

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 88/2013 (publicata in Monitorul Oficial nr. 593/2013) a fost modificata Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste modificari intra in vigoare incepand cu  data de 1 ianuarie 2014.

Astfel, de la inceputul anului viitor, contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (inchiriere, inchirierea locuintelor proprietate personala in scop turistic, arenda) datoreaza, indiferent de alte categorii de venit pe care le realizeaza, pe langa impozit in cota de 16 % si contributia de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5 % din baza lunara de calcul.

Baza de calcul lunara pentru contributia de asigurari sociale de sanatate datorata asupra acestei categorii de venituri nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia si nu poate depasi cinci salarii medii brute.

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa este, dupa caz:

–          diferenta intre venitul brut si cheltuiala deductibila, determinata prin aplicarea cotei de 25 % la venitul brut;

–          diferenta intre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri;

–          valoarea anuala a normei venit raportata la cele 12 luni ale anului.

Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole au obligatia sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale, in baza deciziei de impunere pentru plati anticipate, conform careia plata se efectueaza trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25, inclusiv, a ultimei luni din fiecare trimestru.

In cazul  contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic, cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, plata contributiei se efectueaza in doua rate egale pana la data de 25 iulie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv.

La randul lor, contribuabilii care obtin venituri din arendare, in regim de retinere la sursa a impozitului, datoreaza  contributie individuala de asigurari sociale de sanatate in cursul anului, platitorii de venituri (arendasii) avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite veniturile. Baza lunara de calcul, in acest caz, este  diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25 % asupra venitului brut.

          Obligatiile anuale de plata ale contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina, de catre organul fiscal competent, prin decizie de impunere,  pe baza datelor din declaratiile estimative de venit/ norma de venit si a declaratiei privind venitul realizat 

          Mentioman ca, pana la data de 31 decembrie 2013, persoanele care realizeaza, pe langa veniturile din cedarea folosintei bunurilor, si venituri din salarii/ venituri din pensii/ venituri sub forma indemnizatiilor de somaj/ venituri din activitati independente, cu exceptia celor din drepturi de proprietate intelectuala/ venituri din silvicultura si piscicultura/ venituri din activitati agricole, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra venitului din cedarea folosintei bunurilor.

          Persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor nu datoreaza contributie de asigurari sociale la sistemul de pensii.

Tags: ,

Category: Stiri Actuale

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. maria_i says:

    Super, inca o taxa in plus de la anul.

Leave a Reply

Your email address will not be published.