Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 24.07.2015 – 30.07.2015

| August 7, 2015 | 0 Comments

1. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (M. Of. nr. 556 din 27 iulie 2015)

2. Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (M. Of. nr. 562 din 28 iulie 2015)

3. Ordonanța Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă (M. Of. nr. 574 din 30 iulie 2015)

4. Hotărârea Guvernului nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M. Of. nr. 558 din 27 iulie 2015)

5. Ordinul comun al ministrului pentru Societatea Informaţională, ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice si ministrului Finanţelor Publice nr. 217/4172/1348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de
programe pentru calculator (M. Of. nr. 573 din 30 iulie 2015)

6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1964/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA (M. Of. nr. 566 din 29 iulie 2015)

7. Decizia Curţii Constituţionale nr. 387/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (M. Of. nr. 555 din 27 iulie 2015)

Tags: ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.