Vanzare produse finite in afara UE

| November 8, 2013 | 0 Comments

Mai jos regasiti monografia contabila pentru vanzarea produselor finite in afara UE.

Monografie contabila:

1. obtinerea produselor finite conform Raportului de productie

345 Produse finite =711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

2. incasarea pe baza facturii proforme

5124  Conturi la banci in valuta   =  419 Clienti creditori

3. facturarea produselor finite

411 Clienti= 701 Venituri din vanzarea produselor finite

419 Clienti creditori = 411 Clienti

4. scoaterea din gestiune a produselor finite vandute

711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite

Operatiunile sunt reglementate de codul fiscal la articolul 143 alin 1 si Ordinul ministerului finantelor publice 2222 din 22 decembrie 2006 pe care le redam mai jos

Codul fiscal :

ART. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar

(1) Sunt scutite de taxă:

a) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către furnizor sau de altă persoană în contul său;

…….

(3) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxă pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi, după caz, procedura şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxă.

 

Ordinul ministerului finantelor publice 2222 din 22 decembrie 2006 :

ART. 2
(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de furnizor sau de altă persoană în contul său. Prin persoană care expediază sau transportă bunuri în afara Comunităţii în contul furnizorului se înţelege orice persoană care face transportul. Scutirea se aplică numai în situaţia în care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor şi cumpărător, transportul bunurilor în afara Comunităţii este în sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la o altă persoană pentru efectuarea transportului.
(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justifică de către exportator cu următoarele documente:
a) factura, care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, sau, dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzacţie, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declaraţiei vamale de export;
b) unul dintre următoarele documente:
1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau
2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;
c) documente din care să rezulte că transportul este realizat de furnizor ori în numele său, cum sunt: documentul de transport, comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare.

 

In decontul de tva operatiunea se declara la randul 14 Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1-3, iar factura se va intocmi fara tva.

 

Tags: , , ,

Category: Intrebari si Raspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.