În atenţia persoanelor fizice care sosesc/pleacă, în/din România şi au o şedere în statul român/ în străinătate mai mare de 183 de zile

| December 10, 2013 | 0 Comments

Persoanelor fizice care sosesc/pleacă, în/din România şi au o şedere în statul român/în străinătate mai mare de 183 de zile că, au obligaţia completării următoarelor formulare:

– Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea in România”;

– Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

Menţionăm că nu au obligaţia completării chestionarelor:

– cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari ori angajaţi ai unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari sau angajaţi ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte;

– cetăţenii români care lucrează în străinătate, ca funcţionari sau angajaţi ai României într-un stat străin.

Termenele de depunere a chestionarelor:

– Persoana fizică nerezidentă trebuie să înregistreze la autoritatea fiscală competentă formularul “Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România la autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, potrivit legii.

– Persoana fizică rezidentă în România, respectiv persoana nerezidentă au obligaţia să înregistreze cu 30 de zile înaintea plecării din România, pentru o perioadă de peste 183 de zile, formularul “Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” la autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, potrivit legii.

Chestionarele se difuzează gratuit persoanelor fizice de către unităţile fiscale sau se pot descărca de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro – Asistenta Contribuabili – Toate formularele cu explicatii.

Urmare depunerii chestionarelor de către persoanele fizice, autoritatea fiscală va notifica aceste persoane dacă:

– au obligaţie fiscală integrală în România (la sosirea sau plecarea din România) sau

– vor fi impuse numai pentru veniturile obţinute din România (la sosirea sau plecarea din Romania) sau

– vor fi scoase/menţinute din/în evidenţele fiscale (la plecarea din România).

Chestionarele si notificarile au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.74 din 23 ianuarie 2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României nr.73 din 30 ianuarie 2012.

Tags:

Category: Intrebari si Raspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.