OUG nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative.

| December 23, 2014 | 0 Comments

În Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014 a fost publicată O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative.

Modificările aduse Codului fiscal intră în vigoare, cu mici excepții, de la 1 ianuarie 2015, fiind vizate următoarele impozite: accizele, taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe venit;

În cazul accizelor:

– se stabilește cursul de schimb la care se calculează acciza în anul 2015, dar se aduce și o modificare privind modul de calcul al accizelor în anii următori. În anul 2015 accizele se calculează la același curs valabil și în anul 2014, respectiv la cursul de 1 euro = 4,7380 lei.

– modificarea constă în faptul că accizele sunt transformate direct în lei, iar în anexele la Codul fiscal se regăsește valoarea accizelor în lei, atât pentru produsele accizabile supuse accizelor armonizate, cât și pentru cele supuse accizelor nearmonizate.
– pentru anii următori, acciza se determină actualizând valorile deja exprimate în lei cu indicele prețurilor de consum existent la data de 30 septembrie a anului precedent, având în vedere ultimele 12 luni anterioare acestei date.

În cazul TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ:

– de la 01 ianuarie 2015, prevederile privind modul de determinare a locului prestării de servicii pentru serviciile prestate pe cale electronică, serviciile de telecomunicații și televiziune, suferă modificări, iar noua prevedere normativă are următorul conținut, aplicabil prestărilor de servicii către persoanele impozabile:
– “h) locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită, în cazul următoarelor servicii prestate către o persoană neimpozabilă: (…) 3. serviciile furnizate pe cale electronică.”
– Astfel, locul prestării de servicii în favoarea persoanelor neimpozabile, din punctul de vedere al TVA, va fi locul unde persoana neimpozabilă își are domiciliul.
– Exemplu: o societate din România persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România, prestează servicii furnizate pe cale electronică în favoarea unei persoane fizice neimpozabile din Polonia. În această situație nu va colecta TVA cu procentul din România deoarece locul prestării de servicii este considerat în Polonia. Noutatea constă în faptul că această societate are obligația să colecteze TVA pentru Polonia, utilizând procentele de TVA existente în legislația Poloniei. Desigur, va avea și obligația plății TVA-ului către bugetul din Polonia. Practic, această societate va cumula toate prestările de servicii transmise electronic către clienți persoane neimpozabile situate în alte state membre, va raporta aceste sume într-un decont de TVA aplicabil numai la aceste situații și îl va depune în România, plătind către bugetul din România taxa pe valoarea adăugată.

– Prin ordonanță, s-a stabilit că autoritățile române rețin din acest TVA, un procent de:
– 30% pentru perioada 01 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2016;
– 15% pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018.
– O altă modificare vizează modificarea procedurii privind reînregistrarea în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată din oficiu de organele fiscale. Pentru reînregistrare, acestora li se vor aplica o serie de criterii aprobate prin ordin ANAF. Nu vor fi înregistrați în scopuri de TVA, contribuabilii ce nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică.
– Se reformulează prevederea privind anularea înregistrării în scopuri de TVA a societăților pe acțiuni atunci când administratorii au înregistrate în cazier infracțiuni economice. Noutatea constă în faptul că se menținează expres aplicarea acestei prevederi și pentru societățile în comandită pe acțiuni.

– Pentru societățile cu răspundere limitată (SRL), anularea înregistrării în scopuri de TVA se va face atât în cazul în care administratorii, dar și asociații majoritari au înscrise în cazier infracțiuni economice.

În cazul IMPOZITULUI PE VENIT:

– se introduce Registrul de evidență fiscală pentru evidența veniturilor, cheltuielilor și altor sume ce influențează impozitul pe venit; conținutul acestuia urmează a fi reglementat printr-un ordin al MFP;

– se scutesc la obligația de ținere a contabilității unele categorii de contribuabili, cum sunt cei supuși impozitării prin norme de venit.

LUNI, 22 DECEMBRIE 2014 – TERMEN DE DECLARARE ȘI PLATĂ
– se reglementează faptul că data de 22 decembrie 2014 este ultima zi în care se pot efectua plăți către bugetul de stat, precum și termenul maximal până la care se pot depune declarații la buget pentru obligațiile aferente lunii noiembrie 2014.

Sursa: Info Fiscal nr. 58/2014 al A.J.F.P. Dambovița

Tags: ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.