Obligatii declarative cu termene în luna septembrie 2014

| September 4, 2014 | 0 Comments

In luna septembrie 2014, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

05 Septembrie 2014- Depunerea formularului 092„Declaraţie de menţiuni”-pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care în anul 2014 au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi care în luna precedentă au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România;

10 Septembrie 2014- Depunerea formularului 096-,, Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal “;

10 Septembrie 2014- depunerea formularului 010, 070 sau 020 “Declaraţie de menţiuni” de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fară personalitate juridică, de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna precedentă;

15 Septembrie 2014- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31Al)-se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

15 Septembrie 2014 -Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …

Formular (anexa 31A2) de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

15 Septembrie 2014 Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul…. pentru luna precendentă . Formularul (anexa nr. 35) se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice, alcoolul etilic şi produse alcoolice).

15 Septembrie 2014- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47) de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile si livrările intracomunitare de produse accizabile;

15 Septembrie 2014- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile;

15 Septembrie 2014-Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile;

15 Septembrie 2014- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare;

15 Septembrie 2014- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare ;

15 Septembrie 2014- Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul… pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) de către operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat;

15 Septembrie 2014- Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării;

25 Septembrie 2014 – Depunerea formularului 097 “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare şi care se află într-una din următoarele situaţii: -au perioada fiscală luna calendaristică şi au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna precedentă sau

– nu au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei dar renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare;

25       Septembrie 2014- Depunerea -formularului 100 „Declaraţie privind

obligaţiile de plată la bugetul de stat ” (format electronic) pentru perioada de raportare precedentă (luna , alte termene);

25 Septembrie 2014-Depunerea formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate ” pentru luna precedentă;

25 Septembrie 2014-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă -Formular 224;

25 Septembrie 2014-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată -Formular 300 (format electronic) de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153, care au perioada fiscală luna calendaristică;

25 Septembrie 2014-Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) de persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.;

25 Septembrie 2014-Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată- Formular 307 de persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din Codul Fiscal;

25 Septembrie 2014- Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal -Formular 31l-persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA ;

25 Septembrie 2014-Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri   pentru luna precedentă-Formular 390 VIES ;

25 Septembrie 2014-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional – Formular 394 -pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna precedentă de către persoanele impozabile cu perioada fiscală luna calendaristică;

30 Septembrie 2014- depunerea formularului 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147A2 alin. (2) din Codul fiscal”, pentru rambursarea TVA achitate pentru j/mporturi şi achiziţii de bunuri/servicii în alt stat membru în anul 2013.

Sursa : mfinante.ro

Tags: ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.