Monografie privind discounturi acordate de furnizori la clienti

| November 22, 2013 | 0 Comments

Potrivit prevederilor OMF 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, reducerile acordate clientilor pot fi de 2 feluri: reduceri comerciale sau reduceri financiare.

A. Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:

a) rabaturile – se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vanzare;

b) remizele – se primesc în cazul vanzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferenţial; şi

c) risturnele – sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în decursul unei perioade determinate.

B. Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.

Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 “Venituri din sconturi obţinute”). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”).

1. Discounturi pe factura de vanzare a produselor cu semnul minus.

Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor.

Astfel in cazul furnizorului reducerile comerciale acordate pe factura vor ajusta in minus valoarea venitului inregistrat cu vanzarea marfurilor. De exemplu:

La furnizor:

4111 Clienti =  %

               707 Venituri din vanzarea marfurilor  1100

               707 Venituri din vanzarea marfurilor  (100) discount

              4427 TVA colectata                     240

La cumparator:

   %                   =  401 Furnizori      1240

371 marfuri                                        1000

4426 TVA deductibila                          240

2. Discounturi acordate ulterior facturarii

Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se referă, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terti. Acelasi tratament contabil se aplica si in cazul reducerilor comerciale legate de prestarile de servicii.

In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 408 “Furnizori – facturi nesosite”, respectiv contul 418 “Clienti – facturi de intocmit” si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data bilantului.

In cazul exemplului de mai sus:

La furnizor:

4111 Clienti  =  %                                     1364

                707 Venituri din vanzarea marfurilor   1100

               4427 TVA colectata                       264

Acordarea discountului pe o factura ulterioara:

 %                              =  4111 Clienti                            124

709 Reduceri comerciale acordate                     100

4427 TVA colectata                                                     24

La cumparator:

 %                   =  401 Furnizori                  1364

371 Marfuri                                                  1100

4426 TVA deductibila                              264

Primirea discountului pe o factura ulterioara:

401 Furnizori  =    %                                                    124

                    609 Reduceri comerciale primite     100

                   4426 TVA deductibile                               24

3. Discounturi sub forma de produse cu pret 0

In opinia noastra aceste produse acordate cu pret 0 reprezinta reduceri comerciale si nu sunt livrari de bunuri cu titlu gratuit. In consecinta consideram ca urmatoarea inregistrare contabila reflecta cel mai bine natura economica a tranzactiei.

La furnizor:

4111 Clienti =  %                                       1240

               707 Venituri din vanzarea marfurilor     1100

               707 Venituri din vanzarea marfurilor     100) cu valoarea bunului acordat cu titlu de discount

              4427 TVA colectata                         240

607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri cu valoarea la cost a marfurilor vandute

607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri cu valoarea la cost a bunurilor acordate ca discount

La client:

In cazul in care bunul primit cu titlu de discount este de aceeasi natura ca cele achizitionate, valoarea platita se va imparti la cantitatea de bunuri primita si va rezulta astfel un cost de achizitie unitar mai mic. Inregistrarile contabile sunt cele de mai sus

In cazul in care bunul primit cu titlu gratuit este diferit de cele achizitionate, consideram ca acesta se inregistreaza in felul urmator:

 %                      =  401 Furnizori          1364

371 Marfuri                                       1000

303-pt bunurile primite cu titlu de discount       100

4426 TVA deductibila                               264

603- pt bunurile primite cu titlu de discount = 303 Obiecte de inventar 100

603 Cheltuieli cu obiectele de inventar = 401 Furnizori (100)

si

401 Furnizori = 4426 TVA deductibila                                24

Astfel veti putea inregistra atat in contabilitate, cat si in gestiune, valoarea bunului primit cu titlu de discount.

Tags:

Category: Monografii

Leave a Reply

Your email address will not be published.