Modificare legislație case de marcat

| April 30, 2015 | 0 Comments

În Monitorul Oficial nr. 85 din 28 aprilie 2015 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 Precizări suplimentare:

– se modifică și completează O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
– se definește bacșișul ca fiind „orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici”
– suma de bani primită ca bacșiș se justifică prin datele înscrise în documentele emise de casele de marcat și se evidențiază pe un bon fiscal distinct;
– operatorii economici stabilesc printr-un regulament propriu dacă bacșișul rămâne la dispoziția lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaților; regulamentul se păstrează la locul de instalare a casei de marcat în vederea prezentării organelor de control;
– sumele provenite din bacșiș se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaților se înregistrează pe seama cheltuielilor;
– se instituie un registru special pentru înregistrarea sumelor de bani deținute de personalul operatorului economic la începerea programului de lucru; modelul, conținutul registrului de bani personali, precum și procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice;
– la solicitarea organelor de control personalul operatorului economic este obligat să prezinte sumele de bani deținute;
– se instituie un nou regim de sancționare a contravențiilor în funcție de gravitatea acestora astfel:
– avertisment, dacă suma nejustificată este de până la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate;
– amendă de 3.500 lei, dacă dacă suma nejustificată este de până la 300 lei inclusiv, dar este mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate;
– amendă de 12.500 lei, dacă dacă suma nejustificată este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei, dar este mai mică de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate;
– amendă de 17.500 lei, dacă dacă suma nejustificată este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei, dar este mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate;
– amendă de 22.500 lei, dacă dacă suma nejustificată este mai mare de 1.000 lei, dar este mai mică de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate;
– amendă de 27.500 lei, dacă dacă suma nejustificată este mai mare de 1.000 lei, dar este mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate;
– suspendarea activității, ca sancțiune complementară amenzii, pentru 30 de zile începând cu cea de a doua sancțiune de amendă aplicată într-un interval de 24 de luni; dacă operatorul economic achită amenda contravențională și o sumă egală cu de 10 ori amenda aplicată sancțiunea complementară a suspendării activității încetează.

Tags: , ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.