Istoricul cotelor de majorări de întârziere, dobânzi şi penalităţi pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale

| April 8, 2014 | 0 Comments

 

Istoricul cotelor de majorări de întârziere, dobânzi şi penalităţi pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale

DOBANZI

 

ACT NORMATIV

Perioada de aplicare

Cota de majorare /dobanda Obs.
HG nr. 251/1997 majorări de intarziere

01.06.1997 – 06.05.1999

0.25% Pe zi
HG nr. 354/1999 majorări de intarziere

07.05.1999 – 31.07.2000

0.30% Pe zi
HG 564/2000 majorari de intarziere

01.08.2000 – 28.10.2001

0.15% Pe zi
HG nr. 1043/2001 majorari de intarziere

29.10.2001 – 31.08.2002

0.1% Pe zi
HG nr. 874/2002 majorari de intarziere

01.09.2002 – 31.12.2002

0.07% Pe zi
HG nr. 1513/2002 dobanzi

01.01.2003 – 28.01.2004

0.06% Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
HG nr. 67/2004 dobanzi

29.01.2004 – 30.08.2005

0.06% Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
HG nr. 784/2005 dobanzi

01.09.2005 – 31.12.2005

0.05% Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
Art. 120 (7) din O.G. nr.

92/2003, republica ta

majorari de intarziere-dobanzi

01.01.2006­30.06.2010

01.07.2010-30.09.2010

0.1%

0,05%

Pe zi (0,05% pentru esalonari/amanari la plata)

Pe zi (inclusiv pentru esalonari/amanari la plata)

 

01.10.2010 -28.02.2014

0,04% Pe zi (inclusiv pentru esalonari/amanari la plata) Pe zi (pentru esalonari/amanari la plata, 0,04% sau 0,03%, începând cu 22.03.2011, conform

art. 11 din OUG nr.

29/2011)

 

01.03.2014 – ….

0,03%

Pe zi (conform art. III

pct. 14 din OUG nr. 8/2014)

(0,02% pentru esalonari/amanari la plata, conform art. 11

din OUG nr. 29/2011

astfel cum a fost modificat de art. V pct. 1 din OUG nr.

8/2014))

 

 PENALITATI

 

ACT NORMATIV Perioada de aplicare Cota de penalitate de întârziere Obs.
OG nr. 26/2001 OG nr. 61/2002 OG nr. 92/2003 01.10.2001-14.09.2005 0,5% Pe lună şi/sau fracţiune de lună
Legea nr. 210/2005 15.09.2005-31.12.2005 0,6% Pe lună şi/sau fracţiune de lună
Art. 120 din OG nr. 92/2003, republicata 01.07.2010 -30.06.2013 0%

 

5%

 

15%

Daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta

Daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile

Dupa expirarea celor 90 de zile de la scadenta

Art. 120 din OG nr. 92/2003, republicata, modificată de OUG nr. 50/2013

01.07.2013 – ….

0,02% Pe zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

 

Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.            [art. 1201 alin. (1) OG 92/2003 modificat prin OUG nr. 50/2013]

Material actualizat la data de 07.03.2014

Sursa : finantebrasov

 

 

Tags: ,

Category: Ghiduri Practice

Leave a Reply

Your email address will not be published.