Hotrârea Guvernului nr. 613/2013 aduce modificari si completari în ceea ce priveste contributiile la fondurile de pensii facultative

| November 11, 2013 | 0 Comments

Prin Hotărârea Guvernului nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, au fost aduse modificări şi completări în ceea ce priveşte contribuţiile la fondurile de pensii facultative.

Astfel că :

►  Referitor la contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative din România constituite în baza Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi până în prezent, în baza actului individual de aderare la fondul de pensii facultative şi al documentelor care probează plata contribuţiilor la fondul de pensii facultative.

Fondurile de pensii facultative care sunt constituite şi funcţionează conform prevederilor Legii nr.204/2006 sunt cele care se regăsesc pe pagina de internet a Autorităţii de Supraveghere Financiară, www.csspp.ro, potrivit datelor furnizate de instituţia cu competenţă în domeniu. Astfel, în contextul în care aceste fonduri de pensii facultative sunt reglementate, supravegheate şi controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr.204/2006, nu este necesară emitarea unei calificări suplimentare a acestora, în vederea aplicării regimului fiscal.

►  Referitor la contribuţiile reţinute/plătite la fondurile de pensii facultative din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, se aplică acelaşi regim fiscal ca şi pentru contribuţiile la fondurile de pensii facultative din România, cu menţiunea că în cazul acestora este necesar un document emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru fiecare caz în parte care îi este supus atenţiei, privind calificarea fondului de pensii respectiv în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative.

► În cazul contribuţiilor plătite la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr.204/2006 şi/sau la fondurile de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, vor fi avute în vedere următoarele reguli :

 — Pentru stabilirea venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă sunt considerate cheltuieli deductibile limitat, contribuţiile plătite în numele angajaţilor, la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 şi/sau la fonduri de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în limita plafonului anual deductibil stabilit de lege, respectiv echivalentul în lei a 400 de euro pentru fiecare participant.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul mediu anual comunicat de Banca Naţională a României pentru anul în care s-a efectuat plata.

—   La determinarea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii obţinute la locul unde se află funcţia de bază, în plafonul anual deductibil stabilit de lege, respectiv echivalentul în lei a 400 de euro pentru fiecare participant, sunt incluse atât contribuţiile reţinute/plătite la fondurile de pensii facultative efectuate potrivit Legii nr. 204/2006 cât şi/sau cele efectuate la fonduri de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.

Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia cumulării sumelor în euro reprezentând contribuţiile reţinute pentru fondurile de pensii facultative potrivit Legii 204/2006 şi/sau pentru fondurile de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European precum şi a verificării încadrării în plafonul anual deductibil prevăzut de lege, respectiv 400 de euro pentru fiecare participant.

Deducerea contribuţiilor plătite direct de către angajatul care are calitatea de participant la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 şi/sau la fondurile de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, se realizează din veniturile lunii în care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative şi a celor privind calificarea fondurilor pe pensii facultative astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei a 400 de euro pentru fiecare participant.

Cursul de schimb pentru transformarea din lei în euro a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative este acelaşi atât pentru contribuţiile la fondurile de pensii facultative efectuate potrivit Legii nr. 204/2006 cât şi pentru cele efectuate la fondurile pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. Pentru verificarea în plafonul anual, cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se plătesc drepturile salariale.

 În cazul persoanelor fizice care obţin venituri din salarii, contribuţiile la fondurile de pensii facultative efectuate potrivit Legii nr. 204/2006 şi/sau cele efectuate la fondurile de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi efectuate către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European suportate de angajatori pentru angajaţii proprii, în limita stabilită potrivit legii, nu sunt considerate drept avantaje.

 Deducerea contribuţiilor la fondurile de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu prevederile legislaţiei privind pensiile facultative, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi administrate de către entităţi autorizate, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, se realizează numai pe baza documentelor emise de autoritatea respectivă, la solicitarea angajatorului sau angajatului, după caz.

► Din punct de vedere al impozitului pe profit, sunt deductibile în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 de euro, într-un an fiscal, pentru fiecare participant, cheltuielile înregistrate de angajator în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, precum şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor de către angajator.

sursa: finantearges

Tags: , ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.