Corelatii care vor fi avute in vedere la completarea declaratiilor fiscale 2014

| March 12, 2014 | 0 Comments

Pentru a veni in sprijinul profesionistilor contabili, pentru evitarea notificărilor ulterioare de catre organele fiscale, urmare constatarii unor erori la intocmirea declaratiilor fiscale, depunerea de declaraţii rectificative, cu consecinţa calculării de obligaţii fiscale accesorii sau aplicarea de sancţiuni contraventionale, si in temeiul prevederilor art.7 din OG.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, supunem mai jos, atentiei dv, o serie de corelatii care vor fi avute in vedere la completarea declaratiilor fiscale:   

  • Rd.24Cheltuieli cu impozitul pe profit”(ct 691) din D 101- va fi corelat cu Rd.42”Total impozit pe profit” (rd.42.1+42.2). Se va avea in vedere verif. calcul matematicex : Rd.42.1=Rd.41*16%.
  • Suma inscrisa  la Rd 24, respectiv Rd. 42  din D 101 va fi corelata cu suma inscrisa in Rd 65”Impozitul pe profit” (ct.691) din   Situatiile financiare anuale F20 –pagina 3.
  • Rd.48”Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100” din D 101 se va completa obligatoriu  cu sumele declarate prin formularul 100,  in trim I-III al anului de raportare.
  • Impozitul pe venitul microintreprinderilor va fi evidentiat in Situatiile financiare anuale F 20- pagina 3- Rd 66 „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus”( ct 698) .
  • Obligatiile fiscale declarate prin D 100, respectiv D 112 se vor corela cu informatiile raportate in Declaratia informativa D 205 (Exemplu:Impozitul pe veniturile din salarii declarat in Formularul  112 -anexa 1 – rd.1 cod 602  se va corela cu impozitul reflectat in D 205 –date privind natura veniturilor-tip venit- Venituri din salarii  lit h)- 07 ).
  • In situatia in  care contribuabilii inregistreaza obligatii fiscale reprezentand impozit pe veniturile realizate de nerezidenti, declarate in Declaratia 100, se vor avea in vedere si prevederile art.119 din Codul Fiscal privind depunerea Declaraţiei  informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile  cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi (pct.15^1 din norme) precum si prevederile Ordinului nr.1400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Sursa: DGFP Galati

Tags: ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.