Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 03.07.2015 – 09.07.2015

| July 17, 2015 | 0 Comments

1. Legea nr. 183 /2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 496 din 7 iulie 2015)

2 . Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. Of. nr. 490 din 3 iulie 2015)

3 . Legea nr. 186/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015)

4 . Legea nr. 187/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 499 din 7 iulie 2015)

5. Hotărârea Guvernului nr . 487/2015 pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013 (M. Of. nr. 496 din 7 iulie 2015)

6 . Ordinul ministrul u i finanţelor publice n r. 773 /2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementări contabile (M. Of. nr. 509 din 9 iulie 2015)

7 . Ordinul ministrul u i finanţelor publice n r. 774 /2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M. Of. nr. 500 din 7 iulie 2015)

8 . Ordinul ministrul u i finanţelor publice n r. 775/2015 pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent (M. Of. nr. 498 din 7 iulie 2015)

9 . Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 487 din 3 iulie 2015)

10. Decizia Curții Constituționale nr. 363/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015)

Tags:

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.