Certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

| November 1, 2013 | 0 Comments

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663/29.10.2013, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar.

Prin actul normativ menţionat au fost aprobate modelul, conţinutul, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a:

– Certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar;

– Cererii de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar.

Certificatul de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar, se utilizează de către contribuabilii persoane fizice în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Vehiculele achiziţionate intracomunitar pentru care se solicită Certificatul menţionat mai sus, prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) din Codul Fiscal, sunt:

iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;

autoturisme şi autoturisme de teren, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm^3.

În vederea eliberării certificatului, contribuabilul însuşi sau prin împuternicit depune la organul fiscal la care acesta îşi are domiciliul fiscal, cererea prevăzută mai sus, la care va ataşa în mod obligatoriu şi o copie a documentelor din care rezultă că suma a fost plătită la bugetul de stat.

În situaţia în care se constată că în evidenţa fiscală acciza datorată figurează achitată, Certificatul se emite în două exemplare în termen de maximum 3 zile lucrătoare, din care un exemplar se comunică contribuabilului.

Sursa: www.finantevalcea.ro

Tags: ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.