Calendarul obligațiilor fiscale pentru luna octombrie 2014

| October 23, 2014 | 0 Comments

marți

7

octombrie

DepunereaDeclarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în RomâniaFormular 092

Contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul și care au efect. o achiziție intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligați să‑și modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

OPANAF 1165/2009

vineri

10

octombrie

Depunerea Declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 1768/2012

miercuri

15

octombrie

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

C.F. art. 206^15 alin. (7)

HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

miercuri

15

octombrie

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

C.F. art. 206^15 alin. (7)

HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

miercuri

15

octombrie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final

(produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

miercuri

15

octombrie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final.

(alcoolul etilic și a produse alcoolice)

C.F. art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

miercuri

15

octombrie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 44/2004

pct. 105

miercuri

15

octombrie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție pentru luna precendentă Formular(anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

miercuri

15

octombrie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular(anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55

HG 44/04

pct. 109

miercuri

15

octombrie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație Formular(anexa nr. 52.1) sau navigație Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

miercuri

15

octombrie

Depunerea jurnalelor privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație Formular (anexa 53.1) sau navigație Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13)

miercuri

15

octombrie

Depunerea Situației privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă Formular(anexa nr. 55.1)

Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat

HG 44/2004

pct. 90.1 alin. (8^1)

miercuri

15

octombrie

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57)

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcãrii

C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

luni

27

octombrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugatăpentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

luni

27

octombrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugatăpentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile

C.F. art. 152^4

alin. (7)

luni

27

octombrie

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Plătitorii de următoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuală;

– din contracte/ convenții civile și de agent;

– expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;

– obț. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică

– din premii și jocuri de noroc

– obț. de nerezidenți

– din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) și (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) și (5)

luni

27

octombrie

Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. III 2014

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate

C.F. art. 34 alin. (8)

luni

27

octombrie

luni

27

octombrie

Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. III 2014

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 100

(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) – e)

C.F. art. 34 alin. (5) lit. c)

Contribuabilii prevăzuți în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

OPANAF 3136/2013

luni

27

octombrie

luni

27

octombrie

trimestrial

Contribuabilii prevăzuți în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

OPANAF 3136/2013

OPANAF 3136/2013

alte termene

Contribuabilii prevăzuți în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

Depunerea Declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Formular 104

Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) și e) din C.F.

luni

27

octombrie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Formular 112pentru luna precedentă

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente ;

– Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

luni

27

octombrie

luni

27

octombrie

  • pentru trimestrul precedent

Contribuabilii prevăzuți la art. 58 alin. (2) C.F.

C.F. art. 296^19

alin. (1^1)

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfșoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

C.F.art.60

alin. (2)

OMFP 2371/2007

luni

27

octombrie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

(format electronic)

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucțiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

luni

27

octombrie

DepunereaDeclarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) și g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

luni

27

octombrie

DepunereaDeclarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscalFormular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. și care efectuează în perioada în care nu au cod valid

de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

luni

27

octombrie

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările / achizițiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

luni

27

octombrie

Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 1992/2012

luni

27

octombrie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

Beneficiarii scutirilor de accize

C.F. art. 206^56

luni

27

octombrie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

Vânzătorii la distanță

C.F. art. 206^47 alin. (5)

luni

27

octombrie

Efectuarea plății anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitățile agricole (prima rată)

Contribuabilii care obțin venituri din activități agricole, stabilite prin norme

Tags: ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.