Servicii de Salarizare si Personal

Servicii Salarizare si Personal

Prestam urmatoarele servicii in domeniul resurselor umane:

Servicii de administrare a personalului

– Intocmirea , incheierea si declararea in Revisal conform HG500 a contractelor individuale de munca
– Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual  de munca si declararea in Revisal conform HG500
– Intocmirea dosarului de personal, obtinerea de la salariat a documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar
– Intocmirea adeverintelor de vechime pentru salariatii care nu au intocmit carnet de munca
– Intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariatii societatii
– Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client
– Intocmim fise de post pentru salariati
– Acordam consultanta in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate

Servicii de salarizare

– Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale de munca, a modificarilor de stare civila si salariale, a deciziilor de incetare a activitatii, sanctionare etc.
– Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial
– Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.
– Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale
– Calculul retinerilor si popririlor salariale
– Intocmirea statelor de plata
– Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale
– Intocmirea declaratiei unice 112 si transmiterea acesteia
– Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii
– Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului