Dizolvare, lichidare, radiere Firma

În situaţia în care o societate cu răspundere limitată nu mai are activitate şi se doreşte radierea ei, este necesar a se parcurge mai multe etape: dizolvare, lichidare şi radiere.

Dizolvarea voluntară poate avea loc în mai multe situaţii: trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia; hotărîrea adunării generale etc.

Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Potrivit art. 235 din Legea nr. 31/1990, “în societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi în cele cu răspundere limitată, asociaţii pot hotărî, o dată cu dizolvarea, cu cvorumul şi majoritatea, prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, şi modul de lichidare a societăţii, atunci cînd sînt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi cînd asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî şi asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi. În lipsa acordului unanim privind împărţirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării prevăzută de lege. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societăţii din registrul comerţului.

Desfiintarea unei firme parcurge, in principiu, doua etape: dizolvarea si radierea. In situatia in care asociatii nu se inteleg cu privire la impartirea bunurilor, apare si o etapa intermediara, respectiv lichidarea firmei.

Prima faza este dizolvarea, care se poate face voluntar, prin hotararea asociatilor (respectiv decizia asociatului unic) sau prin hotarare judecatoreasca, in cazul in care intre asociati apar neintelegeri grave sau din diverse alte motive prevazute de lege. In anumite situatii, dupa dizolvare urmeaza lichidarea firmei.

Actele necesare pentru inregistrarea desfiintarii voluntare a societatii sunt:

Etapa I

1. Cerere de înregistrare (original);

2. Hotărârea asociaţilor de efectuare concomitentă a dizolvării şi lichidării societăţii luată cu cvorumul şi majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci când aceştia sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii (original);

3. Dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui (original);

4. Dacă este cazul:

– avizele prevăzute de legile speciale (original);

– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

5. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

– taxa de registru;

– tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Etapa a-II-a

 1. Cerere de radiere (original);

2. Hotărârea de repartizare a activelor rămase după plata creditorilor luată prin votul unanim al asociaţilor/membrilor  (original);

3. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri (copie);

4. Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale);

5. Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat si la bugetul local (original);

6. Dacă este cazul:

– hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia.

– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

– taxa de registru;

– tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Contacteaza-ne, pentru a beneficia de consultanta specializata sau Solicita o EVALUARE!

In etapa a doua a procesului de inchidere este necesara realizarea de catre un expert contabil a unui dosar care sa cuprinda  raportul de lichidare, balanta de lichidare si implicit intocmirea   bilantului de lichidare.

Pretul pentru efectuarea dosarului de lichidare pleaca de regula de la suma 500 de lei si poate sa creasca in functie de caracteristicile individuale ale societatii (creditori, debitori, active, etc).