Intocmire si certificare Bilant

Oferta intocmire/certificare situatii financiare anuale (BILANT) pentru exercitiul financiar 2013

Cifra de afaceri: (LEI) Intocmire si certificare BILANT Certificare BILANT
0 140 lei 70 lei
1 –   200.000 200 lei 100 lei
200.001    –       400.000 250 lei 150 lei
400.001    –       600.000 300 lei 200 lei
600.001    –       800.000 330 lei 230 lei
800.001    –    1.000.000 350 lei 250 lei
1.000.001 – 1.500.000 550 lei 350 lei
1.500.001 – 2.000.000 700 lei 400 lei
peste 2.000.000 negociabil negociabil

Promotie: Reducere de la 20% pentru un pachet mai mare de 5 firme (in cazul firmelor deţinute de contabilii autorizaţi si nu numai), tariful pentru certificarea situaţiilor financiare este negociabil.

Pentru intocmirea bilanţului si a notelor explicative sunt necesare urmatoarele documente:

–          Balanţa de verificare sintetică la sfărsitul perioadei de raportare;

–          Balanţa de verificare sintetică la sfărşitul perioadei similare precedente de raportare;

–          Bilanţul contabil precedent/situaţiile semestriale precedente;

–          Date despre repartizarea profitului obtinut;

–          Valoarea capitalului social, numărul si valoarea acţiunilor/părţilor sociale;

–          Salarizarea directorilor şi administratorilor;

–          Valoarea avansurilor şi a creditelor acordate directorilor şi administratorilor în timpul exerciţiului financiar (rata dobânzii, principalele clauze ale creditului, suma rambursată până la acea dată, obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de persoana juridică în numele acestora);

–          Salariaţi , număr mediu aferent exerciţiului financiar;

–          Alte documente contabile, discuţii cu administratorul sau o persoana desemnată de acesta, in funcţie de situaţie;

(Termenul de efectuare a serviciilor de întocmire şi certificare bilanţuri este de1 (una) zi lucrătoare. In situaţii de urgentă, termenul de predare poate fi negociat.)

Tarifele nu includ costurile deplasării la sediul beneficiarului sau alte costuri suplimentare care intervin si care se negociază direct cu beneficiarul.

 

Contact

Telefon: 0761328879
Email: office@contexpertinsolv.ro