Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 01.09.2015 – 30.09.2015

| October 9, 2015 | 0 Comments

1. Republicarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015)
2. Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (M. Of. nr. 655 din 31 august 2015)
3. Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (M. Of. nr. 655 din 31 august 2015)
4. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (M. Of. nr. 655 din 31 august 2015)
5. Hotărârea Guvernului nr. 703/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013 (M. Of. nr. 657 din 31 august 2015)
6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015)
7. Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 734/ 480/ 1003/3727/ 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019 (M. Of. nr. 675 din 4 septembrie 2015)
8. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare (M. Of. nr. 684 din 9 septembrie 2015)
9. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2213/2015 pentru completarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2323/2014 (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015)
10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1113/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 (M. Of. nr. 700 din 17 septembrie 2015)
11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor (M. Of. nr. 711 din 22 septembrie 2015)
12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2319/2015 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” şi a formularului 632 “Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (M. Of. nr. 709 din 22 septembrie 2015)
13. Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (M. Of. nr. 706 din 21 septembrie 2015)
14. Decizia prim-ministrului nr. 213/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru coordonarea Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 717 din 23 septembrie 2015)
15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare (M.Of.nr.733 din 30 septembrie 2015)
16. Hotărârea Guvernului nr. 785/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale (M.Of.nr.730 din 29 septembrie 2015)
17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1151/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale (M.Of. nr. 722 din 25 septembrie 2015)
18. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România (M.Of. nr. 725 din 28 septembrie 2015)
19. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1087/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii(M.Of. nr. 721 din 25 septembrie 2015)

Tags: ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.